Nástěnka mateřské školky

03
DUB
Zápis do MŠ na školní rok 2023/24
Zápis do MŠ na školní rok 2023/24
3.4.2023
Vzhledem k plánované rekonstrukci se zápis do MŠ na školní rok 2023/24 v klasickém květnovém termínu nebude konat.  Mimořádný zápis se bude konat během podzimu 2023. Informace  k mimořádnému zápisu budou vyvěšeny na webových stránkách školy.
09
ÚNO
Letní provoz 2023
Letní provoz 2023
9.2.2023
Vážení rodiče na tomto odkaze naleznete rozpis letního provozu mateřských škol Brna severu.
01
PRO
Zdražení stravy
Zdražení stravy
1.12.2022
Vážení rodiče, bohužel ke stálemu zdražování potravin jsme nuceni přistoupit ke zdražení stravy od 1. 12. 2022 - prosím seznamte ses novým ceníkem v organizačním řádu školní jídelny - ZDE
13
ČRV
Přijaté děti pro nový školní rok 2022/23
Přijaté děti pro nový školní rok 2022/23
13.6.2022
Seznam přijatých dětí od nového školního roku 2022/23 nalezenete na tomto odkaze.
13
ČRV
Školné červenec a srpen 2022
Školné červenec a srpen 2022
13.6.2022
STANOVENÍ ÚPLATY V MŠ PRO PRÁZDNINOVÝ PROVOZ


Ředitelka Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání stanoví výši úplaty v Mateřské škole, Kohoutova 6, příspěvkové organizaci.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2021 činí 312,- Kč za červenec a srpen 2022.


Tuto částku hradí všechny děti přihlášené do MŠ, i když nebudou využívat prázdninový provoz.
Školné nehradí děti, které ukončily docházku do MŠ k 30. 6. 2022, od 1. 9. nastupují do ZŠ nebo budou mít odklad školní docházky.


V Brně dne 13. 6. 2022                                                               Mgr. Zuzana Šustrová
                                                                                                             ředitelka školy
 
13
ČRV
Školné na školní rok 2022/23
Školné na školní rok 2022/23
13.6.2022
STANOVENÍ ÚPLATY V MŠ


Ředitelka Mateřské školy Brno, Kohoutova 6, příspěvkové organizace (dále jen mateřská škola) na základě ustanovení § 123 odst. 4 zákona č. 561/ 2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a § 6 vyhlášky MŠMT č. 14/2004 Sb., o předškolním vzdělávání stanoví výši úplaty v Mateřské škole, Kohoutova 6, příspěvkové organizaci.

Základní částka úplaty za předškolní vzdělávání dítěte přihlášeného k docházce do mateřské školy odvozená od nákladů roku 2021 činí 530,- Kč na příslušný kalendářní měsíc.

Tato výše úplaty je platná od 1. 9. 2022.


V Brně dne 13. 6. 2022                                                                Mgr. Zuzana Šustrová
                                                                                                            ředitelka školy
 
01
ČRV
Zápis do MŠ pro ukrajinské děti
Zápis do MŠ pro ukrajinské děti
1.6.2022
Informace k zápisu dítěte do MŠ pro ukrajinské děti

Vážení rodiče,
na základě zákona č. 67/2022 Sb. Lex Ukrajina pro MŠ o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaných invazí vojsk Ruské federace proběhne „další zápis“ od 21.6. do 23.6. 2022 pro děti-cizince do MŠ, kterému byla v ČR poskytnuta dočasná ochrana (příchod na území ČR po 24.2.2022). 

POČET VOLNÝCH MÍST :0

Vydávání přihlášek:
1. Přihlášku si můžete stáhnout, vytisknout a vyplnit na tomto odkaze : http://www.mskohoutova.cz/Docs/Prihlaska-MS-Kohoutova.pdf

2. Přihlášku si můžete vyzvednout v mateřské škole denně 8:00 -16:00 .

Sběr přihlášek:
 1. do datové schránky školy - adresa datové schránky školy je zaqknyq
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou
4. osobní podání - 21. 6. 2022 - 8:00 - 12:00
                              22. 6. 2022 - 8:00 - 12:00

Kritéria přijímání
Věková skupina              Body
Předškoláci – sedmiletí   2160 bodů
Předškoláci – šestiletí      2120 bodů
Předškoláci – pětiletí       2080 bodů
čtyřletí                              2040 bodů
tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let do 31. 8. 2022                           2000 bodů
tříletí, kteří dosáhnou věku 3 let od 1. 9. 2022 do 31. 12. 2022   1000 bodů
dvouletí   0 bodů
jednoletí  nepřijímáni

Den věku dítěte v roce narození 
Body za každý den k 31. 8.                0.02 bodu

Přijímací řízení
 
  • 30. června 2022 možnost nahlédnutí do spisu 10:00 – 11:00
  • Rozhodnutí budou vydávána 7. července 2022 9:00 – 11:00


Інформація про зарахування дитини в дитячий садок для українських дітей

Дорогі батьки,
на підставі Закону No 67/2022 Зб. Lex Ukraine для дитячих садків щодо заходів у сфері освіти у зв'язку зі збройним конфліктом на території України, спричиненим вторгненням військ Російської Федерації, відбудеться «подальша реєстрація» з 21.6. до 23.6. 2022 для дітей-іноземців до дитячих садків, яким надано тимчасовий захист в Чехії (прибуття до Чехії після 24.02.2022).

КІЛЬКІСТЬ ВАКАНСІХ: 0

Видача заявок:
1. Завантажити, роздрукувати та заповнити заявку можна за цим посиланням: http://www.mskohoutova.cz/Docs/Prihlaska-MS-Kohoutova.pdf

2. Забрати заявку можна в садочку щодня з 8:00 до 16:00.

Збірка заявок:
1. до шкільної скриньки даних - адреса шкільної скриньки даних zaqknyq
2. електронною поштою з визнаним електронним підписом (не можна просто надіслати простий електронний лист!),
3. поштою
4 особисте обслуговування - 21 червня 2022 року - 8:00 - 12:00
22 червня 2022 року - 8:00 - 12:00

Критерії прийому
Вікова група Тіло
Дошкільнята - семирічки 2160 балів
Дошкільнята – шість років 2120 балів
Дошкільнята – п’ять років 2080 балів
чотири роки 2040 балів
трирічні діти, які досягли 3 років до 31 серпня 2022 року 2000 балів
3-річні діти, які досягли 3-річного віку з 1 вересня 2022 року по 31 грудня 2022 року 1000 балів
два роки 0 балів
років не прийнято

День віку дитини в році народження
Бали за кожен день станом на 31. 8. 0,02 бала

Прийом

30 червня 2022 р. доступ до файлу 10:00 - 11:00
Рішення будуть видані 7 липня 2022 року 9:00 - 11:00
24
BŘE
Zápis do MŠ na školní rok 2022/23
Zápis do MŠ na školní rok 2022/23
24.3.2022
Výdej přihlášek proběhne dne 6. 4. 2022 8.30-12,00 hod. u ředitelky MŠ. 
Využívejte přednostně přihlášku přes systém zapisdoms.brno.cz Děkujeme
 
Sběr přihlášek proběhne 2. a 3. 5. 2022 - 2. 5- 8:30 -16:00, 3.5. - 8:30- 12:00.

Upozornění tento zápis se týká dětí s českým občanstvím, případně cizinců s povolením k dlouhodobému pobytu. 
Zápis pro děti ukrajinské národnosti s vízem ke strpění či vízem dočasné ochrany proběhne během měsíce června. Přihlášky od těchto dětí nelze přijmout do tohoto příjimacího řízení.
Зауважте, що цей запис стосується дітей з чеським громадянством або іноземців, які мають дозвіл на довгострокове проживання.
Зарахування дітей української національності з візою толерантності або тимчасовою захисною візою відбуватиметься протягом червня. Заяви від цих дітей не приймаються в цій процедурі прийому.


K zápisu je nutná:
1. vyplněná a PODEPSANÁ přihláška - lze získat na www.zapisdoms.brno.cz
2.Potvrzení od lékaře o očkování dítěte.
3.Rodný list k nahlédnutí.
4. Potvrzení o trvalém pobytu dítěte - občanský průkaz dítěte nebo matky, potvrzení z Ohlašovny trvalých pobytů (Husova 5)

Tyto dokumenty je možné do MŠ doručit 2. nebo 3. 5. 2022 jedním z následujících způsobů:
1. do datové schránky školy - adresa datové schránky školy je zaqknyq (datovou schránku vám zřídí zdarma a na počkání na kontaktních místech CzechPointu - na poště, k vyřízení potřebujete pouze občanský průkaz),
2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze jen poslat prostý email!),
3. poštou
4. osobní podání - využijte rezervační systém školy na zapisdoms.brno.cz
16
BŘE
Letní provoz rozhodnutí
Letní provoz rozhodnutí
16.3.2022
PŘÍJÍMACÍ ŘÍZENÍ NA OBDOBÍ LETNÍCH PRÁZDNIN 2022 Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Brno, Kohoutova 6, příspěvková organizace, rozhodl podle ustanovení § 34 odst. 3 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, takto:
PŘIJATÍ
2022/LP18
2022/LP5
2022/LP3
2022/LP14
2022/LP12
2022/LP10
2022/LP1
2022/LP2
2022/LP23
2022/LP22
2022/LP15
2022/LP4
2022/LP19
2022/LP6
2022/LP9


NEPŘIJATÍ 
2022/LP20
2022/LP13 
2022/LP11
2022/LP17
2022/LP7
2022/LP8 
2022/LP16 
2022/LP21
2022/LP24 
16
BŘE
Den otevřených dveří
Den otevřených dveří
16.3.2022
Den otevřených dveří proběhne 16. 3. 2022 od 16:30 - 17:30. Budete mít možnost  prohlédnout si třídy, školku, seznámit se s pedagogy i prostředím.
Prosíme respektujte aktuální vládní nařízení.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


Chcete být informováni o nové akci na nástěnce?
Zaregistrujte si Váš e-mail .