O nás

Personál

Ředitelka Mgr. Zuzana Šustrová
Zástupkyně ředitelky Renata Suchyňová
Učitelka Marcela Matoušková
Učitelka Bc. Daniela Exnerová, 
Učitelka Martina Pilátová
Učitelka Alena Čapková
Asistentka pedagoga Ing. Andrea Trefulková
Školnice/Topič Romana Stejskalová
Uklízečka Simona Rudolfová
Vedoucí kuchyně Simona Rudolfová
Kuchařka Nikola Besedová
Pomocná kuchařka Pavla Ševčíková

O školce

MŠ Kohoutova 6 zahájila provoz v roce 1983. V současné době je MŠ trojtřídní a jejím zřizovatelem je MČ Brno – sever. Kapacita mateřské školy je 75 dětí, které jsou rozděleny do dvou věkově smíšených tříd Květinek  a Sluníček a třídy pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání - Motýlků.

MŠ se nachází v krásném a čistém prostředí v městské části Brno Černá pole. Je obklopena prostornou zahradou, která nabízí dětem možnost rozvíjení pohybových aktivit. Na zahradě MŠ najdete kromě dvou chráněných pískovišť také prolézačky, domeček, houpačky a v letních slunečných dnech můžeme využívat k osvěžení dětí mlhoviště. Na zahradě máme zároveň k dispozici posezení u ohně. Klidné prostředí, ve kterém se MŠ nachází láká k nejrůznějším vycházkám, které umožňují dětem poznávat a pozorovat okolí jejich domovů.

Filosofií naší mateřské školy je rozvíjet samostatné a zdravě sebevědomé děti cestou přirozené výchovy. Kvalifikovaní předškolní pedagogové, kteří využívají trendů v oblasti předškolní výchovy plánují svou pedagogickou činnost podle Rámcového programu předškolního vzdělávání. Formy vzdělávání mají charakter individuálních nebo skupinových her, zajímavých vzdělávacích, výtvarných, hudebních, pohybových a dramatických činností pro děti. Toto učení vychází z dětské volby, zvídavosti a potřeby objevovat, je založené na smyslovém vnímání, prožitkovém a interaktivním učení. Uskutečňují se během celého dne ve všech činnostech a situacích, které se v mateřské škole naskytnou. 

Veškeré snažení všech zaměstnanců školy směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené. Snažíme se vytvářet bezpečné a láskyplné prostředí, kam se bude Vaše dítě vždy s radostí vracet.

Projekty

Mateřská škola je zapojena do těchto projektů:
 
Projekt OP VVV - Šablony II Projekt  MAP II          Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně
Projekt OP VVV - Šablony II Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně II Projekt Podpora předškolního a základního vzdělávání ve městě Brně

Naši školku podporuje

Webový portál Proalergiky.cz